zondag 1 december 2013

Sunday stamps: Unusually shaped and oversized stampsHet thema van Sunday Stamps van deze zondag is 'postzegels van ongewone vorm of grote grootte'.
Van bovenstaande postzegels, uit Rusland, Tsjechië en Slovenië, zijn postzegels met brug resp. gebouw breder, en is de theater postzegel hoger dan gewoonlijk.
Hieronder een Tsjechische, die een stuk groter is dan gewoonlijk:

Today Sunday Stamps' theme is "Unusually shaped or oversized stamps".
The Russian bridge stamps and Slovenian building stamp you see above, are wider than usual, the Czech theater stamp is higher.
Below an other Czech stamp, which is a lot larger than usual:
Ook deze mooie postzegel uit Spanje is groot. Niet alleen het complete vel; de postzegel zelf meet maar liefst 5,1 x 4,1 cm.
Also this lovely stamp from Spain is larger than usual. The complete sheet is, but even the stamp itself has a larger size: 5.1 x 4.1 cms.Toen ik begon met postcrossen, ontving ik opvallend veel kaarten van mensen uit Finland. Het viel me op dat Finland heel aparte vormen van postzegels heeft, zoals je hieronder kunt zien.

When I started postcrossing, I received many postcards from Finland. And I learned that in Finland there are several stamps of very unusual shapes!Onderstaande postzegel (de rechter) lijkt op het eerste gezicht een 'gewone' postzegel. Maar kijk eens naar dat uitstulpinkje daar boven!
Een gewoon rechttoe-rechtaan stansapparaat krijgt dat niet snel voor elkaar!

This one below (the one on the right) at first sight seems a normal stamp. But see the 'bulging' on top! A usual punching machine won't succeed in making other edges than straight lined.Ook deze 'normale' Russische postzegels hebben een bijzondere bovenkant:
Also these 'common' Russian stamps show a unusual upper side:En naast bovenstaand Fins hart, hier ook een hartvormige postzegel, uit Japan:
And besides the Finnish heart-shaped stamp above, here also a heart from Japan:En nog meer harten, uit Turkije:
And many more hearts, from Turkey:En dan zijn er de ronde postzegels. Naast de bekende Amerikaanse ronde 'forever' postzegel nu ook een ronde kerstzegel, en natuurlijk de Marokkaanse ronde postzegel, vorig jaar uitgegeven vanwege de 'Week van de Solidariteit' (en zo te zien ieder jaar uitgegeven, hier bijvoorbeeld met wat lagere frankeerwaarde):

And there are round postage stamps. Apart from the well-known round American 'forever' stamp there's a round Christmas stamp now, and of course this Moroccan stamp, issued in 2012 for the 'Week of Solidarity' (and so to see issued every year, see here with a different postage value):Een ruitvormige postzegel uit Zuid-Afrika:
A rhombic stamp from South Africa:Nederland had in 1989 deze driehoekige postzegel (hier twee afgebeeld, de zijdes zijn 3,3 cm lang). Jammergenoeg zijn de guldenpostzegels sinds 1 november niet meer geldig.
In the Netherlands this triangled postage stamp was issued in 1989 (here two are shown, their edge is 3.3 cms). It's currency is 'gulden', but alas from the 1st of november 2013 the mail company stopped to accept the gulden stamps as postage stamps.Andere bijzonder gevormde postzegels zijn de volgende twee. De eerste is van de Boekenweek van 2010. En al is de postzegel zelf bijna normaal van formaat, het omliggende vel is een soort boekenlegger. Ik heb er een lineaal langs gelegd zodat je een indruk krijgt van de grootte:

Other unusucal shaped stamps are the following two. The first is from the 'Week of the Book' in 2010. The stamps itself almost has a ususal size, but the surrounding stamp sheet looks like a bookmark (I put a ruler here so you can verify the size :-).En deze is helemaal bijzonder! Een 'pop-up' oftewel 3D postzegel, uitgegeven ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2012. Zie ook dit filmpje.

And this one (there are two on one sheet) is very special! It's a so-called 'pop-up' or 3D stamp, issued for the 'Week of the Children's Books' in 2012. You can see how it works in this movie.Tot slot zijn er talloze postzegels die op zich een normaal formaat hebben, maar met een groot stuk vel eromheen. Zoals de verschillende 'Mooi Nederland' uitgaven, en vele andere.
Toevallig ontving ik gister heel lieve post van Wilma uit Canada, en zij stuurde me bij haar schrijven ook deze postzegels, deel uitmakend van een ongewoon gevormd postzegelvel. Voor het onderwerp - Superman - natuurlijk heel toepasselijk.

Finally, there are many postage stamps which do have a usual size, but the rest of the sheet is large. In the Netherlands for instance these 'Mooi Nederland' stamp sheets have been issued. And many more.
I happened to receive a very kind mail from Wilma in Canada yesterday. She added this unusual shaped and sized stamp sheet (but of course apt for the subject: Superman!).
Thank you very much, Wilma, Eva and all postcrossers and other snail mail lovers who have sent these wonderful stamps!

7 opmerkingen:

 1. Wow, what an amazing selection of shapes. Finland has brilliant stamps, Superman and the bookmark are cool too, but I love the mini sheet from Spain.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. A superb selection of shapes, what a treat to see. I couldn't pick a favourite because they are all so interesting but the Spanish mini sheet is the prettiest.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. You have a wonderful selection. In fact wow. I had forgotten about the Common Russian stamps. And I like the South African rhombic stamp in particular - it has minerals on it. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. You have given us a big selection, That second Czech stamp is superb and I also liked the Netherlands pop-up stamp.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. What a big collection! I've received some of them but others were completely unknown so far. I like the Turkish and the South-African stamp (it's very original). And I also was impressed by Finnish stamps when I started to be a postcrosser. When I was in Helsinki and I wanted to buy stamps, the employee hold me a big album to choose. Wow, this is impossible here!

  The Spanish stamp is one of my favourites ever!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. What an amazing collection, and they are all wonderful in their own ways! I don't think I could pick a favourite. The interesting thing is that I'm so used to seeing the Russian ones that I hadn't remembered they are an unusual shape,

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Great Stamps each and every one. Thanks for letting us see them.

  BeantwoordenVerwijderen