dinsdag 22 april 2014

In: Saint George's DayRuim een week geleden ontving ik een mysterieuze envelop, met daarin drie enveloppen, die ik pas op bepaalde dagen mocht openen...
Leuk! Hartelijk dank, Eva!

More than a week ago I received a mysterious envelope. Which contained three envelopes, which I was allowed to open on certain days only...
Exciting! Thank you very much, Eva!
En vandaag - in dit deel van Europa is het inmiddels 23 april - mocht ik deze envelop openen. Twee mooie kaarten! Op de Wally-kaart staan Boeken, en heeft die ene mevrouw niet Rozen in heur haar?
Precies: het is Sint Joris' Dag vandaag! Oftewel, zoals de Catalanen zeggen: La Diada de San Jordi!

And today - it's the 23rd of April already in this part of Europe - I am allowed to open this envelope. Two beautiful cards! The Waldo card shows Books - and doesn't that lady have Roses in her hair?
Right, it's Saint George's Day today! Or, as they say in Catalonia: La Diada de San Jordi!
De ridder op de andere kaart is vast niet Sint Joris - en de Draak is totaal onschuldig.
Eva schreef dat ze me graag een boek zou willen sturen, maar Nederlandse boeken zijn ginds niet te krijgen, en ook een roos sturen per post gaat wat lastig. Maar dat geeft niet: Rozen staan vandaag op Eva's blog. En beide kaarten zijn ieder al een verhaal op zich. Boeken op ansichtkaartformaat. Met bovendien alle ruimte voor onze eigen fantasie.

The knight on the other postcard won't be Saint George, I think. And the Dragon looks totally innocent.
Eva wrote that she would have liked to send me a book, but Dutch books are hard to find in her place, and also sending a rose via mail will be hard. But I think that doesn't matter at all: Roses are on Eva's blog today. And by sending these two postcards she has sent me two interesting stories. Books in postcard size. Which supply our fantasy with plenty of room, too!
Thank you very much, moltes gràcies, Eva! Wishing you great good Books and beautiful Roses today!

3 opmerkingen:

  1. I'm sure you'd like the four books on the postcard, especially the "Animal Stories". Some streets look like that today, it would be nice to be there! Anyway, I bought myself my Sant Jordi's book, as I can't allow DH to buy books in Arabic, for he hasn't a clue about that language :D

    I feel never comfortable with the idea of Jordi killing the dragon (poor beast!). Luckily, it this postcard he's not able to find the dragon...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. The first thing I thought when I saw this dragon was: hurray, he/she won't be killed! So I am happy to read that we agree, that the dragon is a poor one when killed. By the way, I saw even a better situation for Jordi and the Dragon at your website, in your post of yesterday!

    BeantwoordenVerwijderen