dinsdag 14 augustus 2012

Out: to the USALaatst hoorde ik iemand klagen dat mensen tegenwoordig zo individualistisch zijn. En haastig: vluchtige emails maar niet meer de tijd nemen voor bijvoorbeeld een brief.
Gelukkig kon ik tegen dat laatste wat positiefs inbrengen. In deze tijden van digitale media is het handgeschreven woord - per brief of per ansichtkaart - gelukkig toch weer in opmars (zie de links hier rechts, en ook de links op de betreffende websites!).
En wat betreft 't individualisme, als je goed om je heen kijkt is het echt niet alleen 'ieder voor zich', er zijn heel wat verbindende initiatieven. Ook internationaal, zoals deze 'senior wish', waar iemand me toevallig op wees. Per email.
Vandaar zomaar 'n kaartje, naar iemand die door longproblemen niet echt meer buiten komt, maar die toch graag wat van de wereld wil zien.

Recently someone complained to me about the present time: people would be so individualistic. And agitated. Sending brief emails but never take the time for a real letter.
I was happy to reply with some positive things. Concerning handwritten letters and postcards: I think this is booming. See for instance the websites mentioned on the right side of this page, and the links mentioned on those websites.
Concerning 'individualism', I think there are many people who are caring for others. And there are lots of connecting initiatives. Also international, see for instance this 'senior wish', which someone alerted me to, via email. So that's why I'm sending this postcard to someone who cannot travel anymore due to lung problems. And this way the receiver will see a lot of the world, I'm sure.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten